Velkommen til HC And

Forberedelse i børnehøjde for 3-7 årige børn.
Bag startlinket kan I møde HC And, som med lyd
og animation fortæller om forskellige undersøgelser,
behandlinger og diagnoser.
Den røde dør åbner labyrinten. I den kan man se,
hvordan dagligdagen er, når man er indlagt på
børnehospitalet.
God fornøjelse og husk at tænde for lyden.
H.C. Andersen Børnehospital | Sdr. Boulevard 29 | 5000 Odense C | Email: Arne.Hoest@rsyd.dk | Tlf: 65 41 20 80